Tìm hiểu quản trị là gì? Vai trò của nhà quản trị trong doanh nghiệp

Các nhà quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công hay thất bại của một tổ chức thông qua các hoạt động của họ. Các nhà quản lý thay đổi kết quả của một tổ chức/công ty bằng các quyết định mà họ đưa ra. Vai trò của nhà quản lý trong tổ chức là gì? Hãy cùng sjwinetrails.com tìm hiểu khái niệm về quản trị là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Nhà quản trị là gì

Trước khi tìm hiểu về vai trò của nhà quản lý, bạn cần xác định chính xác khái niệm nhà quản lý là gì. Vậy nhà quản trị là gì? Quản trị viên hay còn gọi là quản trị viên là những người làm việc trong một tổ chức, doanh nghiệp.

Trước khi tìm hiểu về vai trò của nhà quản lý, bạn cần xác định chính xác khái niệm nhà quản lý là gì

Những người này chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng quản trị trong các lĩnh vực cụ thể mà họ được phân bổ, đồng thời họ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các hoạt động của mình, đồng thời kiểm soát công việc của những người khác.

Người quản lý có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và quản lý con người, tài chính, nguyên vật liệu và thông tin trong tổ chức một cách hiệu quả nhất để giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.

Trong một tổ chức / doanh nghiệp, đội ngũ quản lý được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm của cấp quản lý doanh nghiệp, có thể chia thành ba cấp: quản lý cấp cao, quản lý cấp trung và quản lý cấp dưới.

II. Vai trò của nhà quản trị trong tổ chức

1. Vai trò quan hệ với con người

Người quản lý là người luôn có trách nhiệm quản lý mọi người. Là một tổ chức mạnh, một tổ chức sẽ luôn phát triển khi tất cả mọi người trong tổ chức cùng hướng tới một mục tiêu chung.

Để đạt được điều này, nhà quản trị phải thể hiện vai trò của mình theo những cách sau: Vai trò đại diện cho tổ chức Với vai trò này, nhà quản trị phải là người đại diện cho tổ chức và đại diện cho các nhân viên trong tổ chức. Ví dụ, trong một cuộc họp, họ thay mặt họ đề xuất ý kiến, thay vào đó nhận tiền bồi thường và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề hoặc sự cố có thể phát sinh…

2. Vai trò là người lãnh đạo

Người quản lý là những người luôn đi đầu, dẫn dắt và dìu dắt nhân viên, lèo lái và quản lý công việc. Đồng thời, bạn cũng có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, cố vấn và tạo động lực cho nhân viên của mình.

Điều này cho thấy sự thành công của một tổ chức được quyết định bởi khối óc, nỗ lực và tầm nhìn xa của ban lãnh đạo. Họ thể hiện khả năng lãnh đạo khôn ngoan bằng cách sắp xếp nhu cầu cá nhân của từng thành viên trong tổ chức với các mục tiêu chung của tổ chức, từ đó tạo điều kiện cho các quá trình hoạt động hiệu quả nhất.

3. Vai trò liên kết 

Vai trò này liên quan đến mối quan hệ của người quản lý với các cá nhân và nhóm bên ngoài tổ chức. Các nhà quản trị xây dựng và thiết lập các mối quan hệ của tổ chức với các cá nhân và nhóm bên ngoài này thông qua các kênh chính thức.

Vai trò này liên quan đến mối quan hệ của người quản lý với các cá nhân và nhóm bên ngoài tổ chức

Thông qua vai trò phát triển hơn nữa mối quan hệ, bạn nhận được những lợi ích và thông tin mà mối quan hệ đó mang lại. Đồng thời, nhà quản trị còn là trọng tài, có trách nhiệm điều phối, gắn kết mọi thành viên và phát huy sức mạnh tập thể.

4. Vai trò quyết định

Vai trò cuối cùng quyết định chất lượng và quyền hạn của nhà quản lý là quyền ra quyết định. Họ có quyền lực và điều kiện để thực hiện các chính sách và hành động mà đàn em phải tuân theo.

Đây là một vai trò mà nhà quản trị tìm cách cải thiện hoạt động của một tổ chức. Ví dụ, áp dụng các công nghệ mới hoặc áp dụng các kỹ thuật hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong hoạt động của một doanh nghiệp, những sự kiện và vấn đề bất ngờ xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Muốn vậy, nhà quản trị có trách nhiệm tìm ra giải pháp cho những vấn đề này để tổ chức nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường.

Vai trò của người phân bổ nguồn lực Nhà quản trị là người có nhiều nguồn lực và những nguồn lực đó bao gồm con người, tiền bạc, quyền hạn, thời gian hoặc nguyên liệu, thiết bị, … Họ có vai trò phân phối những nguồn lực đó không? Nó có hợp lý để đạt hiệu quả tối đa không?

Cuối cùng, người quản lý còn đóng vai trò là người đàm phán, thương lượng và thay mặt tổ chức trong quá trình hoạt động. Các cuộc đàm phán quan trọng cần có người quản lý. Người quản lý là đại diện cho tổ chức của bạn và có thể tăng sự tin tưởng của họ bằng cách tham gia.

Đặc biệt, các nhà quản lý giữ được quyền phân phối, các nguồn lực và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức, giúp đưa ra các quyết định nhanh hơn và dễ dàng hơn. Điều này cho thấy nhà quản lý có vai trò rất quan trọng đối với sự hình thành, hoạt động và phát triển của công ty.

Trong hoạt động của một doanh nghiệp, những sự kiện và vấn đề bất ngờ xảy ra là điều không thể tránh khỏi

Vì vậy, để quản trị doanh nghiệp hiệu quả, các nhà quản lý cần nhận thức và xác định đúng đắn vai trò, vị trí, chức năng của mình để có những chính sách và phương hướng đúng đắn hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ liên quan đến vai trò của nhà quản trị trong tổ chức / doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu được nhà quản trị là gì và vai trò của nhà quản lý trong doanh nghiệp hiện nay.