Tìm hiểu thương mại là gì? Đặc điểm và đặc trưng của thương mại

Hoạt động đáp ứng các điều kiện sau gọi là hoạt động thương mại: Hoạt động phải có sự chỉ đạo của thương nhân, hoạt động phải được thực hiện nhằm mục đích sinh lợi. Hãy cùng sjwinetrails.com tìm hiểu thương mại là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Thương mại là gì?

Tất cả đều là hoạt động vì lợi nhuận và đồng nghĩa với hoạt động kinh doanh. “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu dùng hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi” (K2 D4 Luật Doanh nghiệp, 2005).

Tất cả đều là hoạt động vì lợi nhuận và đồng nghĩa với hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh thực hiện trên nhiều lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, hoạt động thương mại không chỉ bao gồm các hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ mà còn bao gồm cả các hoạt động đầu tư cho sản xuất như đầu tư trực tiếp và gián tiếp được pháp luật điều chỉnh. luật kinh doanh bất động sản, luật chứng khoán, và các luật chuyên ngành khác.

II. Đặc điểm của hoạt động thương mại

Chủ thể: Thương nhân, trong hoạt động thương mại có ít nhất một bên là thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại mang tính chất chuyên nghiệp. Theo quy định tại Điều 6 Bộ luật Thương mại năm 2005, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế, cá nhân được thành lập hợp pháp, đăng ký kinh doanh một cách độc lập, thường xuyên để thực hiện hoạt động thương mại. Mục đích của hoạt động bán hàng là lợi nhuận.

Nội dung hoạt động thương mại: Hai nhóm hoạt động cơ bản là mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (mua bán hàng hóa và kinh doanh dịch vụ). Ngoài ra, không chỉ có các hoạt động thương mại, mà còn có các hình thức đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.

Thứ nhất, trong số các chủ thể tham gia hoạt động thương mại có ít nhất một trong các bên được xác định là thương nhân. Thương nhân là thuật ngữ chỉ chủ thể tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và cá nhân đăng ký hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên.

Trong đó, tổ chức kinh tế được hiểu là tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, đầu tư và hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận, thường được thể hiện dưới hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội hợp tác xã, v.v…

Thương nhân, trong hoạt động thương mại có ít nhất một bên là thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại mang tính chất chuyên nghiệp

Việc cho rằng một trong các bên tiến hành hoạt động thương mại là thương nhân có nghĩa là thương nhân là chủ thể có quyền tiến hành hoạt động thương mại dưới mọi hình thức và phương thức mà pháp luật không cấm trong các lĩnh vực sau: Pháp luật. Đồng thời, quy định tại Điều 1 và 2 Bộ luật Thương mại năm 2005 có quy định cụ thể về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định mà không xác định họ thuộc lãnh thổ Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam, cũng như các tổ chức khác. và tư nhân hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó, quy định của Bộ luật Thương mại 2005 quy định một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động thương mại cũng xác định nguyên tắc bình đẳng của thương nhân trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Vì vậy, có thể khẳng định các bên tham gia hoạt động thương mại được xác định là thương nhân.

III. Điều kiện để hoạt động thương mại

Hoạt động phải nằm trong sự chỉ đạo của thương nhân và hoạt động phải được thực hiện với mục đích kiếm lợi nhuận

Hoạt động được gọi là hoạt động thương mại nếu đáp ứng các điều kiện sau: Hoạt động do thương nhân thực hiện. Hoạt động phải nằm trong sự chỉ đạo của thương nhân và hoạt động phải được thực hiện với mục đích kiếm lợi nhuận. Theo quy định của Bộ luật Thương mại 2005, hoạt động thương mại bao gồm: Mua hàng hóa hoạt động cung ứng dịch vụ; hoạt động xúc tiến thương mại (khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, hoạt động hội chợ, triển lãm); chỉ dẫn trung gian thương mại (đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý thương mại) và một số chỉ dẫn thương mại khác (gia công thương mại, đấu giá hàng hoá); đấu thầu hàng hóa, dịch vụ;

Dịch vụ hậu cần – nhận, vận chuyển, lưu kho, lưu kho, thủ tục hải quan và các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói, đánh dấu hồ sơ, giao hàng hoặc các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa; vận tải hàng hóa và dịch vụ vận tải hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam; Dịch vụ giám định hàng hóa và cung cấp dịch vụ trả kết quả: cho thuê hàng hóa; nhượng quyền thương mại).

Trên đây là thông tin về thương mại là gì? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!